ceturtdiena, 2010. gada 4. marts

Kaķis un zivis - apraksts

Lūk, knupīša ķēdīte, un te nu beidzot ir tās darināšanas apraksts.

Izmantotā dzija - Almina, kokvilna, dažādas krāsas. Garuma un svara attiecība 169 m uz 50 g.

Kaķis

Shēma

Kaķa virspuse sastāv no ķermeņa daļas un 2 galvas daļām. Apakšpuse sastāv no ķermeņa daļas (tāda pati kā virspusei, tikai pavisam nedaudz mazāka) un vienas galvas daļas (tā, kas shēmā dzeltena).

Virspusei un apakšpusei rumpi ada no dibena uz kaklu. Virspusei uzmet 56 valdziņus un katrā ceturtajā kārtā 6 valdziņus norauc (sadalot visu platumu 4 vienādās daļās jeb 2 valdziņus ik pa 14 valdziņiem). Tā turpina, kamēr palikuši 20 valdziņi. Tad noada 13 kārtas, tad norauc vēl 2 valdziņus (katrā malā), noada vēl 5 kārtas un norauc.Galvas virspuse. Uzņem 9 valdziņus pie kakla jeb pusi no norauktajiem (skatīt shēmu). Otrus 9 valdziņus uzmet. Norauc vidū 1 valdziņu katrā otrajā kārtā, kamēr 12 valdziņi. Turpina noraukt katrā otrajā kārtā - tagad veselus 2 vidū. Kad palikuši 4 valdziņi, izvelk diegu cauri. Analoģiski ada otru galvas virspuses daļu.
Ausis. Katrai ausij uzņem 11 valdziņus tajās vietās, kur shēmā ir punkti. Norauc katrā 2. rindā pa vidu divus valdziņus. Kad palikuši 6 valdziņi, norauc uzreiz 4 un izvelk diegu cauri. Mazus sarkanus vai rozā trijstūrīšus noada vēl atsevišķi un piešuj ausu priekšpusē. Acis, degunu un ūsas izšuj pēc patikas un gaumes.Apakšpuses rumpim uzmet 52 valdziņus un norauc līdzīgā veidā (šeit sanāks ik pa 13 valdziņiem) - kamēr paliek 19 valdziņi. Tad vēl noada 17 rindas un norauc.

Galvas apakšpuse. Uzmet 20 valdziņus, pieaudzē abās pusēs katrā 2. rindā, kamēr 24 valdziņi. Tad ada vēl 10 kārtas.Tad sāk noraukt - katras rindas beigās, kamēr paliek 3 valdziņi.

Aizdare. Aptuveni 6-8 cm gara un 1.5 cm plata lentīte, kuras vienā galā poga, bet otrā elastīgs pogcaurums (tas viss vajadzīgs gadījumā, ja lietiņa būs spraužama pie drēbēm).Ķepas ir 2 veidu - 3 īsās un 1 garā. Īsās ķepiņas - uzmet 16 valdziņus (4 uz katras adatas), noada 8 apļus, tad norauc pa 1 valdziņam uz adatas, kamēr paliek tikai 4, tad nogriež diegu un izver cauri. Garā ķepa - uzmet 14 valdziņus, ada apmēram 9 apļus, tad pagriež un 2 adatas noada atpakaļ kreiliski. Pagriež pareizi un noada 1.5 apļus, pagriež vēlreiz atpakaļ un atkal noada 2 adatas (svarīgi, lai tās pašas, ko iepriekš) kreiliski. Tagad ķepa ir nedaudz elkonī saliekusies. Pagriež pareizi un noada 9 apļus. Pieaudzē līdz 20 valdziņiem, noada 2 apļus. Tad sadala valdziņus 4 pirkstiem, apmēram šādi (3 valdziņus sanāk uzmest papildus):


Ada katru pirkstu 2-3 apļus, tad diegu izvelk cauri. Lai nebūtu daudz diegu galu, vislabāk tā - pirmā pirksta diega galu nogriež labi garu, izvelk cauri valdziņiem, pa galu ievelk iekšā un to pašu izmanto nākamajam pirkstam - utt. visiem četriem pirkstiem.

Aste. Uzmet 16 valdziņus un ada, uz riņķi, cik garu vēlas. Asti piepilda un piešuj pie virspuses apmēram tur, kur shēmā zaļā līnija.


Aizdari un pusi no katras priekšķepas piešuj, kad sašuj kopā apakšpuses ķermeni ar apakšpuses galvu.


Pakaļķepas un otru pusi priekšķepu piešuj, kad šuj kopā virspusi ar apakšpusi. Ķepu gali ir apmēram tur, kur shēmā brūnās līnijas. Rumpis un aste ir pildīti, bet ķepas manā izpildījumā nav pildītas. Tā kā šī lieta tiks sprausta pie drēbēm, tā nedrīkst būt smaga.

Zivtiņas

Ada no mutes uz asti. Uzmet uz zeķu adatām 16 valdziņus (labāk lietot viena pirksta cilpu metodi, jo šeit vēlams panākt parasti nevēlamo rullēšanās efektu, tāpēc maliņai jābūt iespējami plānai), ada 3 apļus. Tad vienā kārtā norauc 8 valdziņus. Ada 2 apļus. Tad katrā aplī pieaudzē 4 valdziņus (1 uz katras adatas), kamēr iegūst 8 valdziņus uz katras adatas. Šajā brīdī vienkrāsaino dziju nomaina uz raibo, ja grib raibas zivis. Ada 6 apļus. Tad norauc katrā kārtā un katras adatas 1 valdziņu (katras adatas pēdējo) - kamēr ir 5 v. uz adatas. Tad turpina noraukt katrā 2. aplī, bet tikai 1.,3. adatas beigās un 2..,4. adatas sākumā - kamēr 2 valdz. uz adatas.

Spura. Lai mazāk diegu galu, es sākumdaļas zaļo dziju atstāju garu (virs 1m), un no tās pēc tam tamborēju spuru un asti. Spuru sāk aptuveni tur, kur beidzas zivs pieaudzēšana, un tamborē līdz astei: 3 gaisa cilpiņas, savieno ar pirmo, ķēdes stabiņš (pieķerot pie zivs muguras), īsais stabiņš (pieķerot pie muguras), 3 g.c., savieno ar pirmo no šīm, stabiņš ar 1 apmetumu, (pieķerot pie zivs muguras) 3 g.c., savieno ar pirmo no šīm, īsais stabiņš (pieķerot pie zivs muguras), 3 g.c., savieno ar pirmo no šīm, 2 ķēdes stabiņi.
Aste. Sāk no astes vidus. 11 g.c., savieno ar 3.g.c. no adatas, 1 ķēdes stabiņš nākamajā g.c., 2 īsie stabiņi katrs savā g.c., nākamajās g.c.: stabiņš ar 1 apmetumu, stabiņš ar 2 apetumiem, stabiņš ar 1 apmetumu, īsais stabiņš, ķēdes stabiņš (pieķerot pie zivs astesvietas). Tamborē otru astes pusi tāpat - atkal 11 g.c. utt.


Zivis savieno šaura strēmelīte (adīta vai tamborēta), kuras vienā galā ir cilpiņa, kas iet caur iepriekšējās zivs asti. Otru strēmelītes galu zivs ir norijusi, un tas tiek pieadīts no iekšpuses pie zivs pirmspēdējās kārtas. Šeit ir pati pirmā zivs (diemžēl mute nav norullējusies tik labi kā vajadzētu), tās galā ir cilpa knupītim:


2 komentāri: